Neobsahuje
Licence
Min. velikost
Formát
Řadit podle

Smluvní podmínky


Základní ustanovení

Ve Smluvních podmínkách jsou uvedena vaše práva a závazky spojené s užíváním našich webových stránek. Přečtěte si dokument pečlivě. Zaškrtnutím rámečku "Souhlasím s podmínkami služby Fotolis.cz" v registraci, uznáváte Smluvní podmínky a vyjadřujete s nimi svůj souhlas.

Přístupem na webové stránky, jejich používáním, nahráváním a stahováním materiálů berete na vědomí tyto Smluvní podmínky a souhlasíte s nimi a budete vázáni touto dohodou stejně jako klienti nebo partneři, které zastupujete při využívání těchto stránek. Pokud nesouhlasíte s těmito Smluvními podmínkami, žádáme vás, abyste tyto stránky nevyužívali.

Podmínky užití

Tyto webové stránky můžete používat pouze v souladu se Smluvními podmínkami a v souladu se zákonem. Není dovoleno tyto stránky jakkoliv zneužívat. Při přihlašování na tyto stránky a jejich používání není dovoleno používat jakýkoliv automatizovaný software. Můžete se zaregistrovat nebo využívat tyto stránky bez registrace. Možnost nákupu a partnerské spolupráce s fotografy je však podmíněno registrací. Fotolis si vyhrazuje právo poskytnout registrovaným uživatelům rozšířené funkce, které jinak nejsou dostupné neregistrovaným uživatelům. Používání těchto webových stránek, stejně jako zaregistrování, je podmíněno dosažením 18 let věku. Dětem a jedincům mladším 18 let je dovoleno používat tyto stránky pouze pod dohledem rodičů nebo zákonných zástupců. Užíváním těchto webových stránek bez dohledu nebo registrací stvrzujete, že je vám nejméně 18 let a máte plnou právní odpovědnost.

Registrací na těchto webových stránkách zodpovídáte za to, že s vaším heslem a údaji na účtu budete zacházet jako s důvěrnými informacemi a učiníte přiměřená opatření proti jejich zneužití. V případě stahování fotografií na váš účet, s vaším či bez vašeho vědomí, jste plně zodpovědní za platby za stahované fotografie. Včetně jakéhokoli neautorizovaného použití všech fotek.

Fotolis pravidelně aktualizuje a obměňuje obsah těchto webových stránek a může kdykoli smazat nebo změnit jakékoli informace nebo služby poskytované na těchto stránkách. Přestože se o to snažíme, nemůžene garantovat úplnost a přesnost všech informací na těchto stránkách.

Ochrana osobních údajů

Služba Fotolis se zavazuje chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. V tomto prohlášení jsou uvedeny všechny informace a opatření, která používáme pro ochranu osobních údajů uživatelů našich stránek. Přístupem a užitím stránek webových fotolis.cz vyjadřujete svůj souhlas s postupy získávání a použití informací, popsanými v tomto prohlášení.

Získávání informací

Většinu stránek na fotolis.cz můžete navštívit bez nutnosti zadávat jakékoli osobní údaje. Na některých stránkách Vás však můžeme požádat o některá data, abychom mohli poskytnout nabízenou službu, kterou požadujete. Žádnou z těchto informací však nemusíte zadávat, ale bez nich nebude možné poskytnout požadovanou službu.

Mezi osobní údaje, které jsme oprávněni shromažďovat patří:

Použití informací

Vaše data používáme pro dodání služeb, které požadujete. Zejména k vyřízení objednávky, k uzavření smluvního vztahu či k fakturačním účelům. Informace používáme také k interním potřebám firmy, které nám umožňují samotné zkvalitňování služeb.

Nebudeme prodávat, distribuovat nebo pronajímat vaše osobní údaje třetím stranám, nebudeme-li mít váš souhlas, nebo pokud nebudeme ze zákona povinni tak učinit. Můžeme použít vaše osobní údaje pro zasílání propagačních informací o třetích stranách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, samozřejmě jen pokud si to budete přát.

Zavázek chránit osobní údaje

Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich osobních údajů, jejich neoprávěné shromaždování nebo jiné zneužívání. Samozřejmě plně respektujeme všechna zákonná pravidla upravující nakládání s těmito daty.

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu či vyzrazení vašich osobních údajů, máme zavedeny metodické postupy. Tyto postupy jsou například šifrování datových přenosů, šifrování citlivých údajů v databázi, atp.

Kredity

V naší službě jsou kredity jako jediná platební jednotka. Ceny fotografií jsou zobrazovány v kreditech a cena kreditů je při jejich objednávce. Platnost kreditu je 1 rok. Výši vašich kreditů můžete nalézt v sekci Peněženka po přihlášení do osobního účtu, kde přístupy získáte samotnou registrací v naší službě Fotolis.

Reklamace a vrácení platby

Do 7 dnů od uskutečnění nákupu můžete požadovat vrácení peněz za jakoukoli fotografii, kterou nebylo možné stáhnout. Vrácení peněz můžete požadovat také v případě, že stažená fotografie má technické závady, čehož jste si při stahování nevšimli. V tomto případě se zavazujete odstranit stažený obsah ihned poté, co jste obdrželi vrácenou částku, a není vám dovoleno obsah dále jakýmkoli způsobem využívat. Vrácení peněz není možné po uplynutí sedmi dnů od uskutečnění nákupu. V případě reklamování kvality a obsahu snímku po samotném zakoupení, si vyhrazuje provozovatel služby Fotolis.cz právo, individuálně posoudit každý takto nahlášený případ a dle svého uvážení reklamaci uznat nebo zamítnout.

Neautorizované užití

Žádná z fotografií na těchto webových stránkách nemůže být užita jako obchodní známka nebo servisní známka bez předchozí konzultace a písemného souhlasu Fotolis. Je přísně zakázáno používat fotografie pro pornografické, rasistické a nezákonné účely stejně jako hrubě porušit copyright, obchodní nebo servisní známku a používat fotografie pro účely, které uráží a zneužívají modely na fotografii. Nesete zodpovědnost za užití fotografií stažených na vašem účtu z těchto webových stránek a stáváte se zodpovědnými za jakékoliv způsobené škody související s jejich neautorizovaným užitím. Jste rovněž plně zodpovědní za možné peněžité požadavky třetí strany a/nebo Fotolis, zapříčiněné neautorizovanýn užitím stažených fotografií.

Model a Property release

Pro jakoukoli fotografii, která zobrazuje osobu, předmět nebo místo, které mohou být součástí copyrightu, práva publikovat nebo majetkového práva, může přispěvatel přiložit smlouvu podepsanou modelem, vlastníkem objektu nebo jinou odpovědnou osobou. V případě, že fotografie má podepsanou Model či Property release smlouvu je tato informace uvedena v detailu fotografie. Pokud Model release není k dispozici, řídí se užití podobizen lidí Občanským zákoníkem o Ochraně osobnosti §11, §12.

Autorské honoráře

Autorské honoráře jsou stanoveny provizní tabulkou uvedenou v Podmínkách spolupráce. Každý autor je zařazen do dané cenové hladiny, která je stanovena individálně nebo na základě počtu stažených - prodaných fotografií. Jednotlivé cenové hladiny jsou popsány v Podmínkách spolupráce.

Základ pro výpočet odměny je stanoven prodejní cenou fotografie poníženou o DPH 21%.

Ukázkový výpočet

Například prodejní cena fotografie s licencí XXL a plnou exkluzivitou u fotografa se základním provizním ohodnocením (železné = 35% provize) činí 10 kreditů. Cena 1 kreditu = 10 Kč včetně DPH. Koncová prodejní cena po přepočtení kreditu odpovídá částce 100 Kč včetně DPH. Výpočet provize je tedy dle vzorce: 100 (Kč vč. DPH) - (100 * 0.1667) (20%, koef. DPH) = 83.33 (Kč bez DPH) * 0.35 (provize v %) = 29.16 Kč. Částka 29.16 Kč tak bude připočtena autorovi na jeho provizní účet. Tato provize náleží autorovi za každé stažení - prodej fotografie.

Standardní a rozšířená (extended) licence

Standardní licence

Všechny fotografie, které nemají definovánu formu licence se řídí Standardní licencí jejiž užití je dle níže uvedených omezení, stažením fotografií dáváte najevo souhlas s touto formou užití a zaručujete se je dodržovat.

Fotografie se standardní licencí nelze:

 1. Prodávat, licencovat nebo distribuovat nebo poskytovat jako součást on-line databáze nebo jiného databáze, nebo mít jako výrobek obsahující derivát fotografie takovým způsobem, který by umožnil třetím stranám jejich stažení, výpis nebo přístup k fotografii jako celku;
 2. Podíl na fotografii s jakoukoli jinou osobou nebo subjektem Bez výslovného souhlasu provozovatele služby Fotolis;
 3. ,využití on-line ve formátu umožňujícím stažení, na elektronické nástěnky, nebo fotografie distribuovat prostřednictvím mobilního telefonního přístroje. Zahrnout fotografie do jakékoliv elektronické šablony nebo aplikace, včetně těch, které jsou webové, s vyjímkou unikátního užití k designu webových stránek, prezentace šablony, elektronické pohlednice, elektronické vizitky či tiskoviny;
 4. ,stáhnout nebo uložit fotografie na více než jeden počítač ve stejné době, kromě toho, že můžete vytvořit jednu záložní kopii a uložit ji na médium oddělené od počítače, kde máte uloženou původní originál;
 5. použití, rozmnožování, distribuci nebo zobrazení fotografie v souvislosti s šablonami, které jsou za účelem dalšího prodeje;
 6. použití, rozmnožování, distribuci nebo zobrazení fotografie v souvislosti s jakýmkoli zbožím nebo služby k dalšímu prodeji nebo distribuci, kde hlavní hodnota spočívá ve zboží či službě samotné jakou jsou hrnky, t-košile, plakáty, pohlednice, a bez omezení v kterémkoli z "print on demand" ve hmotném nebo elektronickém formátu;
 7. použití, rozmnožování, distribuci nebo zobrazení fotografie (včetně, bez omezení, které samostatně nebo v kombinaci s jakýmikoli jinými úkony autorství) jakýmkoli způsobem, které je urážlivé či hanlivé, obscénní či nemravné;
 8. Začlenit práci do obchodní známky či servisní značky;
 9. užít fotografii redakční způsobem, aniž by nebylo u fotografie uvedeno:. "© [jméno (nebo pseudonym) fotografa] / [Fotolis.cz];
 10. Využití v pornografii;
 11. Využití tabákové reklamě;
 12. Využití k reklamě na kluby zábavy pro dospělé, nebo podobných zařízení, nebo pro eskort, seznamku nebo podobné služby;
 13. Využití k politické propagaci;
 14. Využití, které jsou hanlivé, nezákonné nebo obsahují JINAK, urážlivý nebo nemorální obsah.

Rozšířená (extended) licence

Všechny fotografie, které nemají definovánu formu licence se řídí Standardní licencí jejiž užití je dle níže uvedených omezení, stažením fotografií dáváte najevo souhlas s touto formou užití a zaručujete se je dodržovat.

Fotografie s rozšířenou (extended) licencí nelze:

 1. Prodávat, licencovat nebo distribuovat nebo poskytovat jako součást on-line databáze nebo jiného databáze, nebo mít jako výrobek obsahující derivát fotografie takovým způsobem, který by umožnil třetím stranám jejich stažení, výpis nebo přístup k fotografii jako celku;
 2. Podíl na fotografii s jakoukoli jinou osobou nebo subjektem Bez výslovného souhlasu provozovatele služby Fotolis;
 3. ,využití on-line ve formátu umožňujícím stažení, na elektronické nástěnky;
 4. ,stáhnout nebo uložit fotografie na více než jeden počítač ve stejné době, kromě toho, že můžete vytvořit jednu záložní kopii a uložit ji na médium oddělené od počítače, kde máte uloženou původní originál;
 5. použití, rozmnožování, distribuci nebo zobrazení fotografie (včetně, bez omezení, které samostatně nebo v kombinaci s jakýmikoli jinými úkony autorství) jakýmkoli způsobem, které je urážlivé či hanlivé, obscénní či nemravné;
 6. Začlenit práci do obchodní známky či servisní značky;
 7. užít fotografii redakční způsobem, aniž by nebylo u fotografie uvedeno:. "© [jméno (nebo pseudonym) fotografa] / [Fotolis.cz];
 8. Využití v pornografii;
 9. Využití tabákové reklamě;
 10. Využití k reklamě na kluby zábavy pro dospělé, nebo podobných zařízení, nebo pro eskort, seznamku nebo podobné služby;
 11. Využití k politické propagaci;
 12. Využití, které jsou hanlivé, nezákonné nebo obsahují JINAK, urážlivý nebo nemorální obsah.

Závazky

Berete na vědomí a souhlasíte, že WebSeller s.r.o., jeho majitelé, vedení, zaměstnanci a partneři nebudou v žádném případě zodpovědní za škody (včetně (nejen) ztráty informací nebo peněžní ztráty) spojené přímo nebo nepřímo s užíváním těchto webových stránek.

Maximální peněžitá náhrada vzhledem k dohodě o Smluvních podmínkách nepřekročí 10 CZK s výjimkou zodpovědnosti, jejíž omezení je zakázáno zákonem.

Fotolis se nemůže vyvarovat chyb na těchto stránkách ani nezaručuje, že dostupné služby budou probíhat bez přerušení. Následně Fotolis nemůže garantovat informace vztahující se k fotografiím nebo textům obsaženým na webových stránkách nebo garantovat dodržení copyrightu fotografy. Fotolis nezaručuje, že užití těchto webových stránek přinese užitek nebo zisk vám nebo jakékoli třetí straně.

Závěrečné ustanovení

Tyto stránky jsou majetkem Studio Bambásek s.r.o., Kloboučnická 16, Praha 4, 140 00, Česká republika. Ačkoli můžete získat přístup na tyto webové stránky z jiných částí světa, přístupem na ně souhlasíte s tím, že jejich užití, užití všech materiálů obsažených na těchto stránkách, podléhá zákonům České republiky, bez ohledu na to, jak se liší od zákonů státu, z kterého na Fotolis přistupujete . Dohodu můžete vypovědět pouze písemným vyjádřením zaslaným Fotolis. Fotolis má 30 dní od obdržení zprávy na odstranění vašeho účtu.

Fotolis si vyhrazuje právo změnit tuto dohodu kdykoli bez předchozího upozornění.